Drunkning
2015-07-04 17:20 Sjögrå Växsjön. En person simmat ut i vattnet och råkat i nöd, personer på land hör rop på hjälp och tar sig ut till person med båt och får upp personen i båten där påbörjar man HLR. Ambulansen tar med sig personen till sjukhuset.

Sevesoanläggningar

Det finns ett antal olika typer av anläggningar som kan omfattas av bestämmelserna för farliga verksamheter enligt lagen om skydd mot olyckor

Intresseanmälan deltidsbrandman
Kontakta platschefen i ditt distrikt för mer information om tjänsten.
Utbildningar
KFSH har i samverkan med Brandskyddsföreningen Gävleborg, många utbildningar för dig som driver företag eller är verksamhetsledare.

 

VMA- Viktigt meddelande till allmänheten

Vid ett VMA blir man som invånare vanligtvis varnad via radio och tv samt i särskilda fall även via ljudsignal utomhus (Hesa Fredrik). Nu finns en ny teknisk plattform som möjliggör även varning via telefon, vilket innebär att en större del av befolkningen nu kommer att kunna nås om det uppstår en krissituation eller större händelse.

 

Klicka här för mer information om den nya tjänsten.

 

Klicka här för att lyssna på signalen Hesa Fredrik.

 

 

 

Semester på Tillståndsenheten

Margareta Andersson:

18 juni - 1 juli

15 juli - 21 juli

3 augusti - 12 augusti

 

Siv Lövgren:

1 juni - 9 juni

13 juli - 5 augusti

1 september - 11 september