Automatlarm
2016-06-23 15:30 Automatlarm EIA Edsbyn

Vi söker personal

Vi söker nya medarbetare:

 

- Serviceman i Edsbyn

- Restauranginspektörer

- Deltidsbrandman i Alfta

Sevesoanläggningar
Det finns ett antal olika typer av anläggningar som kan omfattas av bestämmelserna för farliga verksamheter enligt lagen om skydd mot olyckor.
Nya telefonnummer till Kommunalförbundet

Fr o m 2015-11-10 har Kommunalförbundet ny växel.  Numret till växeln är fortfarande 540 000. För övriga nummer, se länken nedan.

VMA- Viktigt meddelande till allmänheten

Vid ett VMA blir man som invånare vanligtvis varnad via radio och tv samt i särskilda fall även via ljudsignal utomhus (Hesa Fredrik). Nu finns en ny teknisk plattform som möjliggör även varning via telefon, vilket innebär att en större del av befolkningen nu kommer att kunna nås om det uppstår en krissituation eller större händelse.

 

Klicka här för mer information om den nya tjänsten.

 

Klicka här för att lyssna på signalen Hesa Fredrik.

 

 

 

Information om majkasor

Valborg brukar innebära eldning och fyrverkerier, och då är det viktigt att känna till vilka regler som gäller. Om du tänker anordna en majbrasa och fyrverkeri på allmän plats, måste du i förväg anmäla detta till Polisen. Ska du däremot ordna en mindre majkase eller eldning på din egen tomt bör du i förväg anmäla det till oss på Räddningstjänsten.

 

Kom även ihåg att försäkra dig om att inga djur har bosatt sig i riset. Ett bra tips är att dagen innan flytta riset någon meter så att djuren kan fly på ett naturligt sätt. Åtgärden lämpar sig för de flesta små- och medelstora rishögarna.

Stora rishögar är svåra att flytta. Då gäller det i stället att så noga som möjligt undersöka riset, skaka på grenarna och föra oväsen. Förhoppningsvis skrämmer man då ut djuren som gömmer sig i riset. 

 

Klicka här för mer information om eldning av gräs och anmälan av majkasa.