Trafikolycka
2016-02-06 01:45 Singelolycka älg/personbil väg 583 vid Granön, Söderhamn. Lättare blessyrer på föraren. Älgkon dog.

Sevesoanläggningar

Det finns ett antal olika typer av anläggningar som kan omfattas av bestämmelserna för farliga verksamheter enligt lagen om skydd mot olyckor

Vi söker personal!
Kommunalförbundet södra Hälsingland söker nya medarbetare till deltidskåren i Alfta.
Nya telefonnummer till Kommunalförbundet

Fr o m 2015-11-10 har Kommunalförbundet ny växel.  Numret till växeln är fortfarande 540 000. För övriga nummer, se länken nedan.

VMA- Viktigt meddelande till allmänheten

Vid ett VMA blir man som invånare vanligtvis varnad via radio och tv samt i särskilda fall även via ljudsignal utomhus (Hesa Fredrik). Nu finns en ny teknisk plattform som möjliggör även varning via telefon, vilket innebär att en större del av befolkningen nu kommer att kunna nås om det uppstår en krissituation eller större händelse.

 

Klicka här för mer information om den nya tjänsten.

 

Klicka här för att lyssna på signalen Hesa Fredrik.

 

 

 

Ambulans och Räddningstjänst jobbar tillsammans för att rädda liv

För att korta tiden fram till effektiv behandling och öka överlevnaden startar ambulanssjukvården ett samarbete med länets räddningstjänster. Allt för att rädda liv.

 

Från den 5 oktober larmas både ambulans och räddningstjänst ut vid ett befarat hjärtstopp i Gävleborgs län där det finns heltidspersonal i utryckningstjänst inom räddningstjänsten. Det innebär för KFSH Söderhamn och Bollnäs tätorter.

 

Det är viktigt att hjärtlungräddning kommer igång så fort som möjligt vid ett misstänkt hjärtstopp. Att förkorta tiden till defibrillering är den absolut viktigaste åtgärden för att öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp. Både ambulans och räddningstjänst åker så fort larmet kommer, och den som är på plats först påbörjar behandlingen.

 

- Erfarenheter från andra delar av landet visar att det kraftigt kan öka överlevnadschanserna enligt Jörgen Tranevik verksamhetschef ambulanssjukvården Gävleborg.

 

Omkring 190 personer i Gävleborg drabbas varje år av hjärtstopp utanför sjukhus.