Brand i byggnad
2014-04-13 20:10 Vängsbo. Soteld
Majkasar
Ansvaret för eldning av gräs eller mindre trädgårdsavfall på privata tomter ligger alltid på innehavaren. Se till att alltid ha släckmateriel nära till hands när du ska elda.
VMA
VMA (viktigt meddelande till allmänheten) är ett varningssystem som kommunens räddningsledare kan använda vid stora olyckor och allvarliga händelser.
Utbildningar
KFSH har i samverkan med Brandskyddsföreningen Gävleborg, många utbildningar för dig som driver företag eller är verksamhetsledare. 

 

Brandvarnare hemma räddar liv

Varje år omkommer över 120 personer i Sverige i bostadsbränder - liv som kan räddas med fungerande brandvarnare. Hjälp oss att minska den siffran och bidra med din insats genom att årligen byta batterier i din brandvarnare.

 

Direktionen för Kommunalförbundet södra Hälsingland har tagit beslut om att det ska finnas minst en fungerande brandvarnare i varje bostad som nyttjas stadigvarande. Se till att Du som bor i södra Hälsingland uppfyller kravet för Din egen och Dina grannars säkerhets skull.

Tillståndsenhetens utbildningar

Tillståndsenheten ansvarar för att handlägga ansökningar om serveringstillstånd, anmälan om försäljning av folköl och tobak samt kontroll av försäljning av vissa receptfria läkemedel. I höst erbjuds utbildningar inom bland annat ansvarsfull alkoholservering.

 

Klicka här för att läsa mer om Tillståndsenhetens utbildningar.