SENASTE LARMEN

Trafikolycka
20:05 Personbil som fått punktering och kört upp på säkerhetsräcke i en vänsterkurva. Bilen har flugit ner ca 6 meter i en slänt med stenar. Föraren tog sig ur bilen för egen maskin.
Brand i byggnad
11:55 Edsbyn, Lillbovägen. Brand i golvet på en hölada, eldat gräs som har spridit sig till ladan.
Trafikolycka
10:45 Fullsborn, Edsbyn, En person på en snöskoter har kört in i ett träd. Av transporterad till sjukhus för vård.


Se alla larmrapporter »

Tillståndsenheten för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Tillståndsenhetens organisation

Tillståndsenheterna i Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker införlivades den 1 januari 2011 i Kommunalförbundet södra Hälsingland (KFSH).

 

I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill tillståndsenheten bidra till att skapa goda restaurangmiljöer och bra förutsättningar för branschen att konkurrera på lika villkor samt tillsammans med detaljhandeln verka för en ansvarsfull handel med folköl, tobak och läkemedel. 

 

Tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd, men även den breda allmänheten, ska uppleva att vårt arbete håller god kvalitet och service, att det är rättssäkert och att det präglas av ett stort socialt ansvar och ett gott bemötande.  

Tillståndsenhetens arbetsuppgifter

Tillståndenheten består av två heltidsanställda handläggare med kontor i Bollnäs stadshus. Handläggarna arbetar över hela kommunalförbundets arbetsområde.

 

Kommunalförbundets tillståndsenhet är ansvarig för att handlägga ansökningar om serveringstillstånd, anmälan om försäljning av folköl och tobak samt kontroll av försäljning av vissa receptfria läkemedel. Blanketter finner ni under fliken blanketter i vänsterspalten eller här.

 

I arbetet ingår även att kontinuerligt göra tillsyn (yttre och inre) utifrån bestämmelserna i alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Alkohollagen (SFS 2012:1622) – en social skyddslagstiftning

Alkoholservering skall ske på ett ansvarsfullt och seriöst sätt som tar hänsyn till människors hälsa och trygghet. Förutsättningarna för alkoholservering regleras i alkohollagen.

 

Alkohollagen är i första hand en social skyddslagstiftning och dess huvudsakliga syfte är att främja folkhälsan genom att begränsa alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. I de fall alkoholpolitiska risker ställs mot företagsekonomiska intressen ska de alkoholpolitiska aspekterna väga tyngre och vara avgörande. 

Tillståndsenhetens policy och riktlinjer för serveringstillstånd

Här hittar du policy och riktlinjer.

Tillståndsenhetens taxa

Här hittar du prövnings- och tillsynsavgifter.