Länk till vår anslagstavla

Vädret i Hälsingland

booked.net

booked.net

booked.net

Eldningsförbud i Gävleborgs län

På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen i Gävleborgs län i samråd med länets räddningstjänster beslutat om att generellt eldningsförbud råder utomhus i Gävleborgs län från och med torsdag 12 juli 2018 kl. 10.00. Eldningsförbudet gäller tillsvidare, dock längst till och med 31 augusti 2018.

 

Eldningsförbudet avser all eldning utomhus och omfattar uppgörande av eld och grillning på mark. Eldningsförbudet omfattar även eldning vid särskilt iordningsställda grillplatser.

 

Eldningsförbudet omfattar inte grillning på egen tomt.

 

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån prognosunderlag, tillhandahållet av SMHI, och i samråd med länets räddningstjänster. 

 

 

Vad gäller vid eldningsförbud?

  • Eldningsförbudet avser all eldning utomhus och omfattar uppgörande av eld och grillning på mark. Eldningsförbudet omfattar även eldning vid särskilt iordningställda grillplatser på allmänna platser. Eldningsförbudet omfattar inte grillning på egen tomt.
  • Det är förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus

Vid eldningsförbud rekommenderas:

  • Att du bör undvika rökning i skog och mark
  • Att arbete med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtter av vägrenar, kedjor på terränggående maskiner med mera) undviks
  • När du parkerar bilen i terrängen, tänk på att katalysatorn kan antända torrt gräs
  • Lämna inte glas i naturen

Mer information kring vad eldningsförbud innebär se: