Länk till vår anslagstavla

Vi finns även på Facebook

KFSH på Facebook »

Vädret i Hälsingland

booked.net

booked.net

booked.net

Kommunalförbundet södra Hälsingland söker ny förbundschef

Kommunalförbundet är ett öppet kommunalförbund som bildades 2009 och har ca 160 medarbetare. Förbundet bildades av och levererar tjänster till medlemskommunerna Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker. Förbundet har decentralicerad verksamhet i våra tre medlemskommuner med sitt säte i Bollnäs. Som förbundschef ansvarar Du för den proffesionella ledningen av avdelningschefer och medarbetarna inom förbundet. Som förbundschef får Du möjlighet och förväntas att utveckla och utforma en organisation för framtiden. Verksamheter som förbundet ansvarar för idag är Räddningstjänst, Kris-, beredskaps- och säkerhetsfrågor, Alkoholhandläggning, Tillsyn av tobak, folköl och receptfria läkemedel samt en Förvaltarenhet med gode män.

 

Ansvarsområden och uppdrag

Som förbundschef ansvarar Du för att leda och styra Kommunalförbundet södra Hälsingland och dess verksamheter. Det innebär att utveckla strategier för utveckling av en mångfacetterad verksamhet inom förbundet för medlemskommunernas bästa. Du arbetar utifrån medlemskommunernas och direktionens inriktning och målsättning. Tillsammans med Dina chefer och medarbetare skapar Du en kompetent och kvalificerad organistion som erbjuder attraktiva tjänster som efterfrågas på kort och lång sikt.

 

Du är direkt underställd direktionen för kommunalförbundet. Du bereder beslutsunderlag, rapporterar och verkställer de beslut som direktionen fattar.

 

Vi söker en strategisk och tydlig ledare och lagbyggare med initiativ förmåga, personlig mognad, energi och lojalitet till uppdraget.  Ledarskapet innebär att ha samarbetsförmåga och kulturell medvetenhet.

 

Som förbundschef ska Du bidra med ett starkt ledarskap som stimulerar till förtroendeskapande verksamhet. Det är särskilt viktigt att Du och Dina chefer och medarbetare fokuserar på utveckling av ny teknik, omvärldsbevakning, projektsamverkan och projektutveckling för utveckling av förbundet och medlemskommunerna.

 

Det utåtriktade arbetet mot medlemskommunerna och andra samverkanspartner är en viktig del av Ditt uppdrag. Det innebär en bra kommunikation samt att representera förbundet i medlemskommunerna, regionsamverkan och i kontakter med övriga samverkanspartners. Ledord är samverkan och service. Du ska se till att förbundet levererar tjänster kostnadseffektivt med rätt kvalité.

 

Anställningsform

Som förbundschef blir Du tillsvidareanställd. Direktionen för Kommunalförbundet södra Hälsingland är anställande part.

 

Utbildning och erfarenhet

 • Högskoleutbildning eller liknande som arbetsgivaren bedömer som kan anses vara relevant för uppdraget som förbundschef inom Kommunalförbundet södra Hälsingland
 • Erfarenhet av att leda och utveckla större organisationer
 • Goda kunskaper inom ekonomi
 • Erfarenhet att arbeta med resultat-, personal- och budgetansvar
 • Erfarenhet av kommunal/offentlig verksamhet och arbete i en politisk styrd organisation är meriterande
 • Erfarenhet att jobba i en målstyrd verksamhet är en merit

Kompetens

 • Tydlig
 • Strategisk
 • Strukturerad
 • Samarbetsförmåga
 • Lojal
 • Personlig mognad
 • Flexibel
 • Lätt att uttrycka Dig i tal och och skrift
 • Körkort B-behörighet
 • Tjänsten kommer att säkerhetsklassas

Vi kommer att lägga stor vikt på personlig lämplighet

 

Anställningens omfattning

Avser tillsvidareanställning heltid 100 %.

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan med bifogat CV och personligt brev till info@kfsh.se eller adress Kommunalförbundet södra Hälsingland, 821 80 Bollnäs. Märk ansökan ”Förbundschef”.

 

Sista ansökningsdag är 2018-10-28.

 

Kontakt

Frågor om tjänsten kan besvaras av;

 

Direktionsordförande Håkan Englund, hakan.englund@ovanaker.se  

tfn 070-673 16 33

 

Förbundschef Torbjörn Wannqvist, torbjorn.wannqvist@kfsh.se

tfn 070-651 35 45 

 

HR chef Tomas Larsson, tomas.larsson@kfsh.se

tfn 070-511 00 34