Länk till vår anslagstavla

Vi finns även på Facebook

KFSH på Facebook »

Vädret i Hälsingland

booked.net

booked.net

booked.net

Annons informationssäkerhetssamordnare

Arbetsuppgifter

Som informationssäkerhetssamordnare ansvarar Du för att leda, samordna och driva arbetet med informationssäkerhet inom våra tre medlemskommuner Söderhamn, Bollnäs och Ovanåker. Din kontaktyta in i kommunerna blir de personer som kommuncheferna har utsett.

 

Du ska vara rådgivande åt KFH:s medlemskommuner i alla förekommande frågor inom området. Du stödjer både övergripande processer och verksamheterna med rådgivning samt verkar för att lagar och förordningar efterlevs. Det innebär att arbetsuppgifterna är omväxlande och att Du kommer att arbeta i nära samverkan med kollegor i medlemskommunerna.

 

I rollen som informationssäkerhetssamordnare arbetar Du med förebyggande frågor kring hot och risker inom informationssäkerhet. Du får stora möjligheter att påverka och bidra till att vidareutveckla en säker informationshantering. Du involveras i processer inom t ex upphandling, IT- och e-hälsa, systemförvaltning, personuppgiftshantering och arkivering. I arbetsuppgifterna ingår att utarbeta styrdokument, skriva remissvar, utreda säkerhetsincidenter, genomföra informationsklassningar och riskanalyser samt utbilda målgrupper i syfte att uppnå ett ökat säkerhetsmedvetande.

 

Arbetets inriktning består i huvudsak av;

- Riskanalyser

- Informationsklassning

- Kontinuitetsplanering

- Incidenthantering

- Interna styrdokument

- Utbildning inom informationssäkerhet

- Säkerställa att IT-lösningar lever upp till den kravbild på kommunernas verksamhet som ställs utifrån informationssäkerhet

- Delta i projekt utifrån en expertroll inom informationssäkerhet

- Insatt i lagstiftning som gäller för området, bl a GDPR, kommunallag m m

 

Kvalifikationer

Vi söker Dig som;

- har universitets-/högskoleutbildning inom IT-/informationssäkerhet eller likvärdig utbildning,

- har erfarenhet av informationssäkerhetsarbete inom riskhantering, informationsklassning, incidenthantering,

- har kunskap inom säkerhetsarbete baserat på metoder, lagstiftning och ramverk, t ex ISO 27 001,

- har erfarenhet av att leda projekt, processer och förbättringsarbeten,

- kan uttrycka Dig väl i tal och skrift,

- har lätt att skapa nya kontakter, bygga relationer och kan samarbeta på ett effektivt sätt,

- har B-körkort,

- inte finns i belastningsregistret och kan säkerhetsklassas,

- är svensk medborgare.

 

Vi kommer att lägga stor vikt på personlig lämplighet.

 

Anställningens omfattning

Avser tillsvidareanställning, heltid med placering i Bollnäs.

 

Ansökan

Välkommen med Din ansökan med bifogat CV och personligt brev till info@kfsh.se eller adress Kommunalförbundet Hälsingland, 821 80 Bollnäs. Märk ansökan "Informationssäkerhetssamordnare".

 

Sista ansökningsdag är 2019-03-31.

 

Kontakt

Torbjörn Wannqvist, torbjorn.wannqvist@kfsh.se, tfn 0278-54 00 17

Tomas Larsson, tomas.larsson@kfsh.se, tfn 0278-54 00 16